dimecres, 17 de juny de 2009

Platja + arquitectura + família = inauguracions

Divendres a darrera hora ens arribàvem al Prat on el Carles juntament amb el seu despatx B01 inauguraven el complex de tres edificis connectats per una sèrie de camins i ponts ciclables. L’edifici al què vam anar, la Granja de la Ricarda, ens van explicar que era una granja que va crear un ric de no sé on i que després va tenir diferents amos i funcions fins que amb la construcció de la tercera pista de l’aeroport AENA la va fer derruir guardant-ne les “peces”. Ara n'ha encarregat la reconstrucció i serà un museu dedicat a la fauna i flora del Delta del Llobregat. La veritat és que em vaig quedar amb les ganes d’agafar una de les bicis que llogàven per anar a fer el recorregut, així que hi haurem de tornar algun dia. Tenia bona pinta, un bon lloc per a rodar en família. Aquesta és l’explicació del projecte.

UN PASSEIG PEL DELTA DEL LLOBREGAT...
La naturalesa, el lloc, els camps, la platja, la llum i el mar han anat integrant certs elements (hortes, regs, llacunes artificials, construccions...) constituïnt un “paisatge nou” no estrictament natural.
El Semàfor (la casa de Senyals) és un edifici històric construït a finals del segle XIX a la zona del Prat de Llobregat coneguda amb el nom de l'Albufera.
Aquesta casa va ser edificada amb la finalitat de regular el trànsit marítim per la costa i reduir el nombre d'accidents. Això s'aconseguia mitjançant la instal·lació d'uns semàfors dotats d'uns telègrafs òptics que, seguint un codi preestablert, permetien la comunicació amb els vaixells que navegaven per la costa.
La Caserna dels Carrabiners va tenir com a antecedent un cos de voluntaris que vetllava per la seguretat de la costa, ja que eren lluny de la influència del castell de Montjuïc. El 1829 es va crear el cos de carrabiners del Prat i es va instal·lar a la caserna, on hi van arribar a viure 150 persones, ja que els guardes vivien amb les seves famílies. Fins al 1940 van vigilar sobretot el contraban de productes com ara l'alcohol i el tabac, que estaven gravats amb un tribut alt.La Granja de la Ricarda, era un edifici modernista amb una estructura singular de Joan Torras i Guardiola, construït l’any 1909. Va ser creada per Manel Bertrand a la producció lletera, va ser modèlica en el seu temps.


www.b01arquitectes.com

La Mònica, que treballa per la MMAMB (mancomunitat de municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona), hi havia arribat a primera hora ja que portaven una bona estona per la zona, ella també inaugurava el què seran els nous xiringuitos de platja de l'Area Metropolitana de Barcelona.
Com explica: la idea és que a partir d'aquest mòdul quadrat és puguin anar fent tots els equipaments necessaris (primers auxilis, wc, magatzems, bar) agrupant-los com calgui i utilitzant un color per cada ús. És busca un muntatge fàcil, que afecti el mínim possible al paisatge i que sigui homogeni per totes les platges.

El projecte ha estat supervisat pel Grup Claudi Aguiló Riu però el dissenyador és Marius Quintana amb Microarquitectura.

Les Curses més rendibles